Müügitingimused

1. Üldine

Käesolevad müügi ja kohaletoimetamise üldtingimused kehtivad kõigi iDeal Group AS (teenusepakkuja) ja business.ideal.ee veebipoe (teenus) tellimuste ja tarnete suhtes. Teenust kasutades, teenusest tooteid ostes või teenusele registreerudes nõustub kasutaja (klient) siin sätestatud tingimustega ja kohustub neid tingimusi järgima.

2. Teenusepakkuja kontaktandmed:

iDeal Group AS

Tartu mnt 80

10112 Tallinn

Reg.kood: 10390835

KMKR: EE100359538

3. Teenus

Teenus on mõeldud iDeal Group AS klientidele. Kliendid võivad olla juriidilised isikud, haridusasutused või avaliku halduse üksused. Kliendi ja teenusepakkuja vahel sõlmitud kaubanduslepingus kohaldatakse Eesti Vabariigi äriseadustikku, kui pole sätestatud teisiti.

4. Tellimine

Teenusest tellimisel luuakse siduv müügileping, kui teenusepakkuja saadab kasutajale tellimuse kinnituse, milles kinnitatakse toote saadavus ja tarneaeg. Teenusepakkuja jätab endale õiguse tellimust mitte aktsepteerida. Kasutaja vastutab kõigi tema kasutajanime ja parooliga tehtud tellimuste ja oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse eest. Tellimuse vormistamisel võtab kasutaja arvesse, et tellimus on siduv.

5. Toote hinnad

Toote hind on hind, mis kuvatakse teenuse lehel koos tooteinfoga tellimise ajal. Teenuse- pakkuja jätab endale õiguse hindu ilma etteteatamata muuta. Kampaaniatoodete hinnad kehtivad ainult kampaania ajal või seni kuni kaupa on piisavalt, kui pole öeldud teisiti. Toodete hindadele lisanduvad veo-, maksu- ja muud sarnased kulud, kui pole öeldud teisiti.

6. Tarned

Tellimusi töödeldakse kohe, kui tooted on laos. Tellitud toodete võimalik tarneaja hinnang põhineb tarnijate teadetel ja on soovituslik. Mõistlik kohaletoimetamise viibimine ei õigusta tellimuse tühistamist. Teenusepakkuja ei vastuta tarneviivituste eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu või kaudse kahju tõttu. Teenusepakkuja tarnib müüdavaid tooteid kolmanda osapoole transpordilepingu alusel. Teenusepakkuja jätab endale õiguse tellitud tooteid tarnida partiidena.

7. Teave kättesaadavuse kohta

Teenuse tootevalik, hinnad ja tarneinfo teave pärinevad peamiselt hulgimüüjate süsteemidest, mida iDeal Group AS kasutab. iDeal Group AS ei vastuta ebaõige teabe eest. Teenuse kättesaadavuse teavet värskendatakse iga päev, kuid see ei pruugi ostuhetkel täpne olla. Toote saadavuse teave võib seetõttu öeldust erineda. Samamoodi on tulevaste saabumiste hinnangud soovituslikud ega pruugi kinnitada reaalseid saabumisaegu.

8. Maksetingimused

Teenuse klientidel on iDeal Group AS-iga kokkulepitud krediidisuhe või arveldatakse ettemaksu alusel. Arved esitatakse toodetele alati peale kauba väljasaatmist.

9. Garantii

Garantii määratakse vastavalt tootja määratud garantiitingimustele. Defektsele tootele teostatakse hooldus. Kui hooldust ei saa teostada, asendatakse toode sama või samaväärse tootega. Toote asendamine või parandamine ei pikenda toote algset garantiiaega. Klient peab avastatud veast teatama mõistliku aja jooksul, mil klient tootevea avastas. Garantiiremondid teostatakse läbi teenusepakkuja.

10. Kaebused

Klient on kohustatud saabunud tooted üle kontrollima. Kui toodetes leitakse puudusi või kahjustusi, peab klient esitama kaebuse kirjalikult viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva pärast toodete saabumist. Vabas vormis kaebuse saab esitada e-posti aadressi ariklient@valgeklaar.ee kaudu. Klient on kohustatud tooted üle vaatama isegi siis, kui neid ei kasutata kohe. Kui kaebust ei esitata, loetakse tarne vastuvõetuks. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest või juhiste eiramisest.

11. Vaidluste lahendamine

Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Teenusepakkujal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

12. Isikuandmed

Registreerudes annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks iDeal Group AS poolt. Isikuandmeid kasutatakse ainult kliendi tellimuste täitmiseks ja tugiteenuste pakkumiseks ning käideldakse vastavalt Euroopa Liidu isikukaitseandmete seadustega.